Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2012

Knopersss

August 19 2012

Knopersss
7236 cf6d 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viahadja hadja
Knopersss
Knopersss
7266 6c94
dziecko;P
Reposted fromadhara adhara viahadja hadja

July 15 2012

Knopersss
Reposted fromiminlove iminlove viaTomred97 Tomred97
Knopersss
0636 342a 390
Reposted fromAnarriel Anarriel viappsza ppsza

July 11 2012

Knopersss
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viaakukugrucha akukugrucha
Knopersss
2966 f45c
Reposted byaniuszkaolszuarnikbllondi
Knopersss
purse
Reposted fromkaczo kaczo viaakukugrucha akukugrucha

June 20 2012

Knopersss
4314 e785 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamaraskowa maraskowa
Knopersss
1377 5700 390
Reposted frommagdacnn magdacnn viamaraskowa maraskowa

June 17 2012

Knopersss
7023 7fa4 390
Reposted fromtelewizja telewizja viaakukugrucha akukugrucha
Knopersss
4208 117d 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viahadja hadja

May 30 2012

Knopersss
2483 0e31 390
Reposted bykarolinaprzybylatokickthebucketoutkapadiviprettylitlleliar
Knopersss
Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.
Reposted bytokickthebucket tokickthebucket

May 29 2012

Knopersss
Reposted fromLukasTrips LukasTrips viaTomred97 Tomred97
Knopersss
1536 754e 390

May 20 2012

Knopersss
8604 ff77 390
Reposted fromsuchygumers suchygumers viakornelek kornelek
Knopersss
Ci którzy milczą, skrywają w sobie najwięcej emocji.
Reposted frommefir mefir viakornelek kornelek

May 19 2012

Knopersss
1753 6f7b 390
Reposted byviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl